Detta är en av våra egna grundbyggnader. huvuddelen, dvs själva byggnaden är från General Store byggnadens sidobyggnad. (Denna har vi inte använt på vår butik utan en annan). Jag har skapat olika tak och här har vi ett platt tak med en rektangelskylt som avslutas med en triangel ovanför. Flertalet av våra byggnader har denna och fler kommer det nog bli.