Detta är en av våra egna grundbyggnader. huvuddelen, dvs själva byggnaden är från General Store byggnadens sidobyggnad. (Denna har vi inte använt på vår butik utan). Jag har skapat olika tak och här har vi ett platt tak med en rektangelskylt . Flertalet av våra byggnader har denna och fler kommer det nog bli.

Telegrafen har självklart fått en stolpe på taket. (just nu gått av och en annan variant planeras)