Denna model bygger på en av de ”arabiska” adobehusen som går att hitta, men vi har tagit bort några fönster, satt dörren åt fel håll då järnen passade bra utåt, alla fönster har fått galler samt om man lyfter av locket finns två burar som vi hittade från en annan modell.

Denna var tänkt som vårt sheriffkontor men byttes mot den som hittas under Sheriff.

Den är målad röd för att den skulle avvika från övriga adobehus som vi har.