Vi kommer här att presentera våra husregler som vi valt att kunna använda vid spel. Dessa regler kan vara regler som redan finns i regelboken men som vi valt att vara tydliga på eller regler som vid konvent har tagits fram för att förbättra spelet. OM VI Själva kommer fram till egna regler kommer dessa att presenteras här också. Vi har valt att inför varje speltillfälle bestämma om husregler och vilka av dem som skall tillämpas utöver grundreglerna. Vi tror att det är bra att man inte alltid bara skall använda dessa utan att man beslutar om man skall ha med dem vid speltillfället.